Termeni și condiții

1. Prevederi generale

Folosirea (vizitarea sau cumparareaproduselor) acestui site, implica acceptarea acestor Termeni si Conditii.Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cuatentie a Termenilor si Conditiilor.

Acest site este administrat de catre ScLovely Dorina Blue Srl, cu sediul in Blvd. Decebal, Nr. 12, Camera 1, Bl. S7,Sc. 1, Et. 5, Ap. 15, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertuluisub nr. J40/7263/2023, CUI 48004040, capital social 200 RON (“Operatorul”)telefon [*], adresaemail: [*].

 

2. Definitii

Contract - contractul deachizitionare sau alt contract guvernat de legea aplicabila, in care partilesunt consumatorul pe de o parte si vanzatorul pe cealalta parte.


Vanzatorul(distribuitor) - o persoana, care in concordanta cu termenii si conditiilecontractuale incheie acte de comert sau alte acte de natura comerciala. Este opersoana fizica sau juridica care, direct, sau prin intermediul altor persoanefizice sau juridice, livreaza bunuri si/sau servicii catre consumator.


Consumator(cumparator) - o persoana fizica, care inconcordanta cu termenii si conditiile contractuale incheie acte care nu sunt denatura comerciala. Este o persoana fizica care cumpara bunuri sau servicii, inalte scopuri decat comerciale.


Distribuitor- O persoana care, in concordanta cu termenii si conditiile contractuale,incheie acte de natura comerciala.


Finalizareacontractului de achizitie - Comanda facuta de cumparatoreste un act cu efecte juridice, cu conditia confirmarii si acceptarii comenziide catre vanzator. Din momentul acceptarii comenzii de catre vanzator intreparti este incheiat un contract cu efecte juridice si cu drepturi si obligatiiin sarcina ambelor parti, asa cum sunt definite ele in contract sau inconditiile generale de afaceri, care sunt parte integrala din acest contract.


Termenisi conditii - intelegerea contractualadintre vanzator si cumparator in conformitate cu termenii si conditiile aratatein aceasta sectiune.

Cumparatorul accepta termenii in care este incheiatcontractul la momentul transmiterii comenzii, comanda care genereaza efectejuridice de la momentul finalizarii contractului de achizitie.

Cumparatorul seobliga sa ia la cunostinta prezentele conditii, conditii pe care se consideraca le-a acceptat din momentul transmiterii comenzii catre vanzator.

Renuntareala contract se poate face in conformitate cu prevederile legale pentrucontractele la distanta.

 

3. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vorputea fi utilizate de catre Operator pentru confirmarea si statusul comenzilor,informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunileulterioare, realizarea de rapoarte statistice, transmiterea informatiilorsolicitate etc.

Dacadoriti sa primiti informatii despre produsele si serviciile oferite de Operatorva rugam sa introduceti adresa dvs de e-mail la rubrica “Newsletter”. Pentrudezabonare este suficient sa ne trimiteti un mesaj in acest sens.

Mesajultrebuie sa vina de pe adresa de mail pentru care doriti dezabonarea. Paragraful asta il pastramdaca ai de gand sa faci sectiune de Newsletter pe site unde cel care intra pesite se poate abona Datele dumneavoastra personalevor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificariitranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuareaoricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catreclienti sunt strict confidentiale, Operatorul se angajeaza in fata clientilorsai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa leutilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Operator.

Acest site foloseste masuri desecuritate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilorcare se afla in controlul nostru.

Respectam drepturile dumneavoastraconferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberacirculaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR),respectiv dreptul de acces, rectificare sau stergere a datelor, dreptul derestrictionare a prelucrarii sau dreptul de a se opune acesteia, dreptul laportabilitatea datelor, dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment,dreptul de a depune plangere la autoritata de supraveghere competenta saudreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea deprofiluri.

La cererea dumneavoastra trimisa la adresa comenzi@[*].ro, vom face totposibilul sa raspundem intr-un termen de 30 de zile solicitarii dumneavoastraprivind exercitarea acestor drepturi. 

Operatorul certifica faptul ca varespecta drepturile conferite GDPR, a Legii nr. 365/2002 privind comertulelectronic, a Ordonantei nr. 34/2014 privind protectia consumatorilor laincheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare,precum si a celorlalte norme aplicabile in materia protectiei consumatorului. 

In cazul platilor online, plataserviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor deplata online oferite de NetopiaPayments | MobilPay. Ramane de confirmat caree prestatorul de servicii de plati online

 In vederea eliminarii risculuica datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de tertepersoane, Operatorul garanteaza securitatea sistemelor informatice.

 Informatiile privind datelecardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate saustocate, in niciun moment, pe serverele Operatorului.

 In cazul sistemului 3D Securepentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de carduldumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar incazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata insistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificareadumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiutanumai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELEPERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www. [*].ro SAU DE A AFECTAPERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www. [*].ro ,  VA FICONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www. [*].ro  SI VA PUNE INMISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCATACEST FAPT.

 

4. Copyright

Intregul continut al site-uluiwww. [*].ro  - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi,programe si alte date - este proprietatea Operatorului si a furnizorilor sai sieste aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privindproprietatea intelectuala si industriala.

Folosirea fara acordul Operatorului aoricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor invigoare. 

Reamintim faptul ca puteti raporta inorice moment o eventuala incalcare a drepturilor de autor sesizata pe site prine-mail la adresa [*]@gmail.com

 

5. Accesul la site

Operatorul garanteaza utilizatoruluiacces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de adescarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partialsau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ulin orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Operatoruluifara acordul scris prealabil al acesteia.

 

6. Cum comand ?

Orice vizitator are dreptul sa-sicreeze, in mod gratuit, cont pe www. [*].ro, sau poate face cumparaturi din magazin ca si ,,Vizitator”. Site -ul trebuie construit in asa fel incat sa permita omului sa comande produse fara sa si faca cont.

Asta daca vrei tu, poate vrei ca toata lumea sa si faca cont ca sa le trimiti newsletter de exemplu. Prin inregistrarea ca utilizator beneficiati de unele facilitati suplimentare, cumar fi: comenzi mai rapide, inregistrare mai multor adrese de livrare. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentruinregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alteinformatii utile.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii,accesati link-ul “Contul meu”.  Prin accesarea contului si utilizareaparolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg dinfolosirea acestora.

Operatorul nu poate fi facut responsabil pentru erorilesurvenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea siconfidentialitatea contului si parolei sale.

Folosind link-urile din site saufunctia de cautare, navigati prin categoriile de produse. Odata ce atiidentificat un produs care se potriveste dorintelor dumneavoastra, selectati criteriilespecifice si cantitatea apoi apasati butonul "Adauga in cos". De confirmat Aici aveti posibilitateasa actualizati cantitatea produselor pe care intentionati sa le comandati sausa renuntati la unul sau mai multe produse.

Apasati butonul "Continua cumparaturile" De confirmat daca exista butonul asta in cazul in care doriti sa navigati in continuare prin magazin si saadaugati alte produse in cos. In cazul in care doriti sa modificati cantitateaunor produse nu uitati sa dati click pe butonul "Actualizare".

De confirmat Pentru a trece laurmatorul pas apasati butonul " Finalizare Comanda", De confirmat apoi trebuie sa optatipentru modul in care doriti sa efectuati plata: Utilizator sau Vizitator. De confimrat Dupa completarea tuturorinformatiilor cerute si confirmarea acceptarii Termenilor si Conditiilor, apasatibutonul, Finalizare Comanda “.

 

7. Confirmare comanda

In cazul in care consideram ca datelesunt reale si corecte, in cel mai scurt timp de la trimiterea comenzii, vetiprimi un email pentru confirmarea acesteia. Comenzile se onoreaza inordinea sosirii acestora.

Ne rezervam dreptul de a nu opera comenzile care, in opinia noastra, au datele personale incomplete sau daca potentialul client nu aconfirmat comanda.

Coletele se trimit doar dupa ceoperatorii nostri confirma existenta tuturor produselor in stoc. Eventualelemodificari la comanda plasata online se fac in urma discutiei telefonice.

 

8. Preturile si valabilitatea ofertelor

Preturile prezentate pe site suntfinale si includ TVA (vanzari cu amanuntul) si sunt valabile pana la disparitiaprodusului de pe site sau modificarea acestora.

Pretul prezentat pe factura vafi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul efectuarii operatiunii, acestafiind pretul final, la care se adauga costurile de transport.

Orice anunț de reducere a prețuluieste insotit de prețul practicat anterior, respectiv cel mai scăzut prețpracticat de Vânzător in perioada ultimelor 30 de zile înainte de dataaplicării reducerii de preț.

În cazul produselor susceptibile de a se deteriorasau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicatde Vânzător în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reduceriide preț.

În cazul produselor prezente lacomercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anteriorreprezintă cel mai scăzut preț practicat de Vânzător în această perioadăînainte de data aplicării reducerii de preț. Vânzătorul va indica într-un modclar, lizibil și ușor de identificat perioada în care prețul anterior a fostaplicat.

Dacă reducerea de preț este majoratătreptat, pe perioada aceleiași campanii de reducere, prețul anterior esteconsiderat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.

Prevederile referitoare la anunturilede reducere a pretului se aplica in mod corespunzator si produselor:

  • care sunt surplusuri de producție sau produse de la capătul liniei de producție sau produse de calitatea a doua;
  • care fac parte din linii experimentale de produse;
  • returnate și/sau surplusuri de stoc anulate;
  • în stare de folosință și resigilate, comercializate la preț redus;
  • care fac parte din colecții din sezoanele precedente;cu mici defecte, indicate în mod expres în acest sens în oferta Vanzatorului, cu informarea în scris a Consumatorului

denumite in continuare “vânzări în regimde outlet”.

În cazul în care Vânzătorul practicăvânzări în regim de outlet si compară prețurile de vânzare cu prețul de magazinde fabrică al producătorului sau cu prețul de catalog sau cu un alt preț dereferință echivalent, Vanzatorul va oferi în scris informații clare, lizibileși ușor de identificat cu privire la prețul de referință utilizat pentrucomparație.

In masura aplicabila, Vanzatorul vainforma Consumatorul dacă prețul a fost personalizat pe baza unui procesdecizional automatizat.

 

9. Modalitati de plata

Plata serviciilor conform acestorTermeni si Conditii se poate efectua in sistem ramburs sau online prin virament bancar. De confirmat
Dacaselectati ca si modalitate de plata "Plata la livrare (ramburs)",valoarea totala a comenzii se va achita in momentul in care curierul livreazacoletul.

 

10. Procesarea comenzilor

Dupa trimiterea comenzii veti primi pemail un mesaj automat de confirmare. Termenul de livrare estimat va fi de 48 de ore. De confirmat Mentionam ca data afisataeste estimativa, si are la baza informatiile furnizate de compania care asiguralivrarile.

 

11. Livrarea produselor

Livrarea produselor comandate se faceprin Urgent Cargus, FanCourier sau Posta Romana. De confirmat Pretul unei livrari estede aproximativ 20.00 lei/ colet/ kg (TVA inclus), De confirmat in zonele acoperite defirmele de curierat.

Termenul estimat de livrare este de 48 de ore, insa pentru calivrarea comenzilor se face printr-o terta companie, nu ne asumam intarzierile.Coletul va fi livrat la adresa specificata pe comanda, plata in sistemramburs facandu-se la inmanarea coletului.

Magazinul online functioneaza inregim non-stop, plasarea comenzilor online nefiind sub nicio formaconditionata.

Operarea comenzilor se face in intervalul de lucru aloperatorilor nostri, respectiv de luni pana vineri intre orele 08:30 - 16:00 De confirmat in ordinea sosiriicomenzilor si in limita stocului disponibil.

Comenzile primite vineri dupa ora15:00, sambata sau duminica vor fi operate doar luni incepand cu ora 08:30, inordinea sosirii acestora.

 

12. Politica de returnare si inlocuirea produselor

PotrivitO.G. 34/2014 Consumatorul are dreptul sa notifice in scriscomerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unuimotiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, incazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Prinprezentul Operatorul extinde dreptul Cumparatorului de a se retragedin Contractul de vanzare-cumparea fara invocarea unui motiv si fara aplicareade penalizari, la 30 zile calanderistice de la receptia bunurilor.

De confirmat Clientul se obliga sa notificeVanzatorului intentia sa de a returna produsele achizitionate / de a se retragedin contract printr-o declaratie neechivoca, prin orice metoda doreste (e-mail [*]@gmail.com, posta,telefon, SMS, Formularde retur, verbal etc...) in termen de maxim 14 zilecalendaristice de la primirea produselor.

Va rugam sa introduceți numelecomplet, adresa, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail atuncicand va exprimati intentia de a va retrage din contract. Este datoriaclientului sa dovedeasca faptul ca a facut aceasta declaratie.

Pentru a respecta termenul-limită deretragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptuluide retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă vă retrageți, vom rambursa sumape care am primit-o de la dumneavoastră, cu excepția costurilor suplimentaredeterminate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel maiieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și,în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cuprivire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

Vomefectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosităpentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordulexpres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vorpercepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoibunurile sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimisînapoi bunurile, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Pentru a se efectua returul de marfa,produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat,respectiv in ambalajul original, nedesfacut, cu toate accesoriile, cuetichetele intacte si documentele care l-au insotit, dupa caz, cu sigiliulintact.

In acest sens, pentru a asigura efectuarea returului si pentru bunafunctionare si organizare a sistemelor interne de gestiune a marfii, nu seaccepta pentru returnare produsele care nu se afla in ambalajul original incare au fost livrate si/sau produsele cu ambalajul deteriorat, cu sigiliul ruptsau deteriorat, fara etichetele si inscriptionarile specific sau produseledeschise/desigilate, cu orice urma de folosire. Pentru claritate precizam caaceste elemente sunt necesare in vederea bunei functionari a sistemului internde gestiune, respectiv pentru a putea fi returnate furnizorilor nostri.

Clientului care a notificat intentiade a returna produsele achizitionate ii revine responsabilitatea de a seasigura ca produsele la care a facut referire vor fi returnate fără întârzierinejustificate și, în orice caz, in maxim 14 zile calendaristice, in cazcontrar, Operatorul considerand cererea nefondata / invalida poate refuzareturul.

Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi înainte deexpirarea perioadei de 14 zile calendaristice. Clientul va trebui să suportecostul direct al returnării bunurilor. 

De confirmat Clientul are dreptul sa soliciterambursarea contravalorii produsului / produselor returnate sau inlocuirea unuiprodus cu un altul, in termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.

In cazul indisponibilitatii produsului dorit, produsul va putea fi schimbat cuunul similar, postat pe site cu acelasi pret ca si produsul initial sau cuplata diferentei de pret de catre client.

Nu se vor accepta schimburi deproduse ce au fost achizitionate / primite cu mai mult de 14 zilecalendaristice de la data achizitiei/ primirii acestora. In cazul rambursariicontravalorii produsului, aceasta se va face in cel mult 14 zile calendaristicede la primirea notificarii de retragere de la client.

Dar poate fi amanatarambursarea până cand primim coletul sau până cand clientul trimite oconfirmare ca a expediat coletul, luându-se in considerare data cea maiapropiata.

Toate cheltuielile aferente inlocuirii produsului vor fi suportate de catre Vanzator. 

Adresa la care vor fi returnateprodusele este: [*]Sector [*]Bucuresti.Care e adresa?

Produsele nu vor putea fi returnate/inlocuite in urmatoarele cazuri:

1.   prezinta semne defolosire, uzura, spalare;

2.   lipsa componente;

3.   au fost deteriorate saupierdute in tranzit;

Clientul este responsabil pentrudiminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât celenecesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

Conform legii aplicabile un clientpoate returna produsul / produsele prin orice metoda de transport doreste (siva plati pentru transportul de retur). Daca clientul trimite returul prin firmade curierat cu plata la destinata / vanzator, contravaloare transportului va fiscazuta din suma de rambursat de catre vanzator.

 

13. GARANTIE SI RECLAMATII

Produsele de pe acest site au un termen de garantie de 30 de ziledin momentul preluarii produsului. Ce termene de garantie auprodusele vandute? La produse cosmetice avem termen de valabilitate.

Factura fiscala primita impreuna cuprodusul comandat (sau pe mail) tine locul certificatului degarantie. Conditiile degarantie sunt detaliate in spatele facturii. Unde sunt vizibileinformatiile privind garantia? Produsele comercializate pe [*].ro beneficieaza degarantia legala de conformitate.

Garantia se aplica pentru produseleachizitionate numai de la Operator si utilizate conform destinatiei acestora,care nu au defecte externe aparente si sunt insotite de factura fiscala.

Pentru reclamatii privind garantiatrimiteti un mail la [*]@gmail.com.

 

14. TRANSPARENTA INFORMATIILOR

În cazul vanzarii unui bun peteritoriul României ca fiind identic cu un bun comercializat în alte statemembre ale Uniunii Europene dar care are compoziție sau caracteristicisemnificativ diferite (situația produselor cu dublu standard de calitate),Vanzatorul pune la dispoziția Consumatorilor informații cu privire la acestesituații, într-un mod care să le permită accesul la acestea, cu privire ladiferențierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi și obiectivi, astfelîncât această diferențiere să poată fi identificată de către Consumatori.

În cazul unui produs oferit sprevanzare de catre o partea terță, Vanzatorul va face publica informația dacăpartea terță care oferă produsele este sau nu un comerciant,

Vanzatorul oferă acces Consumatorilorla toate recenziile privind produsele și indică dacă și modul în care acesta averificat faptul că recenziile publicate provin de la Consumatorii care auutilizat sau au achiziționat efectiv produsul.

Atunci cand sunt furnizate rezultateprivind produsele ca răspuns la o căutare efectuată de către un Consumatoronline pe site-ul Vanzatorului, Vanzatorul va menţiona în mod clar existenţapublicităţii plătite sau a altei plăţi specifice pentru încadrarea pe o poziţiemai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării.

De asemenea, Vanzatorul va afisa peinterfața online informatii privind parametrii principali de stabilire aierarhiei produselor prezentare Consumatorului, atunci când acestea suntafișate ca urmare a căutării efectuate de către Consumatori pe bază decuvinte-cheie sau alte date de intrare.

Vanzatorul va aplica urmatoarelemasuri de remediere in cazul

Consumatorilor afectați de practicile comercialeincorecte:

a) înlocuirea, reducerea prețului sauîncetarea contractului și restituirea contravalorii produsului;

b) despăgubiri pentru prejudiciulsuferit de Consumator;

c) în cazul în care se constatădeficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului, se dispune directînlocuirea acestora.

 

14. LITIGII

Orice alta problema cauzata deprodusele si serviciile prezentate pe www. [*].ro  si care nu estedeja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe caleamiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris aproblemelor, de catre utilizator.

In cazulin care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competentarevine instantelor de judecata romane sau unui organism de rezolvare adisputelor alternativ, agreat de ambele parti. Fiind de acord cu acesti Termenisi Conditii de utilizare a site-ului www. [*].ro , clientul isi asumain totalitate consecintele ce decurg din folosirea acestuia.